Työt, jotka ovat kelvollisia DV-arpajaisiin

Sinulla on oltava joko 2 vuoden kokemus yhdestä näistä ammateista viimeisen 5 vuoden aikana tai Yhdysvaltain lukion tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto.

O * NET-ammattinimike O * NET-koodi
kirjanpitäjät 13-2011,01
vakuutusmatemaatikot 15-2011,00
Hallintolakituomarit, tuomarit ja kuulemismenettelystä vastaavat virkamiehet 23-1021,00
Hallinnollisten palveluiden johtajat 11-3011,00
Aikuisten lukutaito, korjaava koulutus sekä GED-opettajat ja -opettajat 25-3011,00
Mainonnan ja tarjousten johtajat 11-2011,00
Ilmailu- ja lentotekniikan teknikot 17-3021,00
Ilmailualan insinöörit 17-2011,00
Maatalouden maatilojen johtajat 11-9011,02
Maatalouden insinöörit 17-2021,00
Maatalouden tarkastajat 45-2011,00
Maataloustieteiden opettajat, Postsecondary 25-1041,00
Lennonjohtajat 53-2021,00
Ilma-alusten moottorien asiantuntijat 49-3011,02
Lentokoneiden ja voimaloiden mekaniikka 49-3011,01
Lentoyhtiön lentäjät, kopilotit ja lentosuunnittelijat 53-2011,00
anesthesiologists 29-1061,00
Eläintutkijat 19-1011,00
antropologit 19-3091,01
Antropologian ja arkeologian opettajat, Postsecondary 25-1061,00
Arvioijat, Kiinteistöt 13-2021,02
Välimiehet, sovittelijat ja sovittelijat 23-1022,00
arkeologit 19-3091,02
Arkkitehdit, paitsi maisema- ja merivoimat 17-1011,00
Arkkitehtoniset piirtäjät 17-3011,01
arkistonhoitajat 25-4011,00
Alue-, etniset ja kulttuuritutkimuksen opettajat, Postsecondary 25-1062,00
Taideohjaajat 27-1011,00
Taide-, draama- ja musiikkiopettajat, Postsecondary 25-1121,00
arvioijat 13-2021,01
tähtitieteilijät 19-2011,00
Urheilullinen kouluttajat 29-9091,00
Ilmakehän ja avaruustutkijat 19-2021,00
Audio- ja videolaitteiden teknikot 27-4011,00
audiologien 29-1121,00
Audiovisuaalisten kokoelmien asiantuntijat 25-9011,00
tilintarkastajat 13-2011,02
Ilmailualan tarkastajat 53-6051,01
Avioniikkateknikot 49-2091,00
biochemists 19-1021,01
Biotieteiden opettajat, jälkimmäinen 25-1042,00
biologit 19-1020,01
Biophysicists 19-1021,02
Veneenrakentajat ja laivanvarustajat 47-2031,05
Boilermakers 47-2011,00
Sideaineet 51-5012,00
Broadcast News -analyytikot 27-3021,00
Broadcast-teknikot 27-4012,00
Budjetti-analyytikot 13-2031,00
Kalibrointi- ja instrumentointiteknikot 17-3023,02
Kamera- ja valokuvauslaitteiden korjaamot 49-9061,00
Kameraoperaattorit 51-5022,04
Kameraoperaattorit, televisio, video ja elokuva 27-4031,00
Mattoasentajat 47-2041,00
Kartografit ja fotogrammetristit 17-1021,00
Sarjakuvapiirtäjät 27-1013,03
Kattolaattojen asentajat 47-2081,01
Keskustoimiston ja vaihdeasentajan asentajat ja korjaamot 49-2022,01
Kokit ja pääkokit 35-1011,00
Kemian insinöörit 17-2041,00
Kemian opettajat, jälkimmäinen 25-1052,00
kemistit 19-2031,00
Lapsituki, kadonneet henkilöt ja työttömyysvakuutustutkijat 33-3021,04
Lasten, perheen ja koulun sosiaalityöntekijät 21-1021,00
chiropractors 29-1011,00
koreografit 27-2032,00
Maa- ja vesirakennusteknikot 17-3022,00
Rakennusinsinöörit 17-2051,00
Vahinkojen tarkastajat, omaisuus- ja vahinkovakuutukset 13-1031,01
Papisto 21-2011,00
Kliiniset psykologit 19-3031,02
Valmentajat ja partiolaiset 27-2022,00
Kaupalliset ja teolliset suunnittelijat 27-1021,00
Kaupalliset lentäjät 53-2012,00
Korvaukset ja hyödyt johtajat 11-3041,00
säveltäjät 27-2041,03
Tietokone- ja tietojärjestelmien johtajat 11-3021,00
Tietokonelaitteistot 17-2061,00
Tietokoneohjelmoijat 15-1021,00
Tietojenkäsittelytieteen opettajat, jälkimmäinen 25-1021,00
Tietoturva-asiantuntijat 15-1071,01
Tietokoneohjelmistot, sovellukset 15-1031,00
Tietokoneohjelmistosuunnittelijat, Järjestelmäohjelmistot 15-1032,00
Tietokonetuen asiantuntijat 15-1041,00
Rakennuspuusepäntyöt 47-2031,01
Rakennuspäälliköt 11-9021,00
Kopioi kirjoittajat 27-3043,04
coroners 13-1041,06
Kustannusarvioita 13-1051,00
Pukuhoitajat 39-3092,00
Neuvontapsykologit 19-3031,03
Luovat kirjoittajat 27-3043,02
Luottoanalyytikot 13-2041,00
Rikolliset tutkijat ja erityisagentit 33-3021,03
kuraattorit 25-4012,00
Mukautetut räätälit 51-6052,02
Tanssijat 27-2031,00
Tietojenkäsittelylaitteiden korjaajat 49-2011,02
Tietokannan järjestelmänvalvojat 15-1061,00
Hammaslääkärit, kenraali 29-1021,00
Pöytäjulkaisijat 43-9031,00
Dieettiset teknikot 29-2051,00
Dietitians ja ravitsemusterapeutit 29-1031,00
Ohjaajat - lava, elokuvat, televisio ja radio 27-2012,02
Ohjaajat, uskonnollinen toiminta ja koulutus 21-2021,00
Dot-etsit 51-5022,08
Taloustieteen opettajat, jälkimmäinen 25-1063,00
taloustieteilijät 19-3011,00
Toimitus 27-3041,00
Koulutuksen pääkäyttäjät, ala-aste ja keskiaste 11-9032,00
Koulutuksen pääkäyttäjät, Postsecondary 11-9033,00
Koulutuksen järjestelmänvalvojat, esiopetuksen ja lastenhoidon keskus / ohjelma 11-9031,00
Kasvatuspsykologit 19-3031,01
Koulutus-, ammatillinen ja kouluneuvojat 21-1012,00
Sähkö- ja elektroniikkakorjaamot, voimalaitos, sähköasema ja rele 49-2095,00
Sähköiset piirturit 17-3012,02
Sähkötekniikan teknikot 17-3023,03
Sähköinsinöörit 17-2071,00
Sähköjohtojen asentajat ja korjaamot 49-9051,00
Sähkömekaaniset teknikot 17-3024,00
Elektroniset naamiointijärjestelmäoperaattorit 51-5022,09
Elektroniikkatekniikan teknikot 17-3023,01
Elektroniikkainsinöörit, paitsi tietokone 17-2072,00
Sähkötyyppiset ja stereotyyppiset 51-5022,10
Ala-asteen opettajat, paitsi erityisopetus 25-2021,00
Hissien asentajat ja korjaamot 47-4021,00
balsamoijat 39-4011,00
Suunnittelupäälliköt 11-9041,00
Tekniikan opettajat, postsecondary 25-1032,00
Englannin kielen ja kirjallisuuden opettajat, Postsecondary 25-1123,00
Kaivertajien asennusoperaattorit 51-5023,08
Ympäristötieteilijät ja asiantuntijat, mukaan lukien terveys 19-2041,00
epidemiologien 19-1041,00
Yhtäläisten mahdollisuuksien edustajat ja virkamiehet 13-1041,03
Pääsihteerit ja hallintoavustajat 43-6011,00
Näyttelyn suunnittelijat 27-1027,02
Perhe- ja yleislääkärit 29-1062,00
Maatilan ja kotitalouden neuvonantajat 25-9021,00
Elokuva- ja videotoimittajat 27-4032,00
Elokuvalaboratorioiden teknikot 51-9131,04
Rahoitusanalyytikot 13-2051,00
Taloudelliset tarkastajat 13-2061,00
Talousjohtajat, sivuliike tai osasto 11-3031,02
Palontutkijat 33-2021,02
Palontorjunta- ja suojainsinöörit 17-2111,02
Ensimmäisen linjan esimiehet ja johtaja / esimiehet - hakkuutyöntekijät 45-1011,05
Ensimmäisen linjan esimiehet ja johtaja / esimiehet - rakennusalan ammattilaiset 47-1011,01
Ensisijaiset mekaanikkojen esimiehet / johtajat, asentajat ja korjaamot 49-1011,00
Ensimmäisen linjan poliisien ja etsijöiden esimiehet / johtajat 33-1012,00
Kalanhautomoiden johtajat 11-9011,03
Asentajat, rakennemetalli- tarkkuus 51-2041,02
Elintarvikealan tutkijat ja tekniikat 19-1012,00
Ruokapalvelupäälliköt 11-9051,00
Vieraiden kielten ja kirjallisuuden opettajat, Postsecondary 25-1124,00
Oikeuslääketieteen teknikot 19-4092,00
Metsäpalontorjunnan ja metsien torjunnan esimiehet 33-1021,02
Metsänhoitajaliitto 19-1032,00
Metsätalouden ja suojelun luonnontieteiden opettajat, Postsecondary 25-1043,00
Hautaustoimistot 11-9061,00
Kaasulaitteiden korjaamot 49-9031,02
Kaasukompressorioperaattorit 53-7071,02
maantieteilijät 19-3092,00
geologit 19-2042,01
Lasinpuhaltimet, muotit, taivuttajat ja viimeistelijät 51-9195,04
Julkishallinnon johtajat 11-1011,01
Jatko-opetusapulaiset 25-1191,00
Graafiset suunnittelijat 27-1024,00
Käsilaatikot ja kirjoittimet 51-5022,01
Terveyskasvattajat 21-1091,00
Terveysalan erikoisopettajat, Postsecondary 25-1071,00
Lämmitys ja ilmastointi 49-9021,01
historioitsijat 19-3093,00
Historiaopettajat, jälkimmäinen 25-1125,00
Taloudenhoitajat 37-1011,01
Henkilöstöpäälliköt 11-3040,00
hydrologit 19-2043,00
Teollisuusinsinöörit 17-2112,00
Teollisuustuotannon johtajat 11-3051,00
Työturvallisuus- ja terveysinsinöörit 17-2111,01
Teollisuus-organisaation psykologit 19-3032,00
Koulutuskoordinaattorit 25-9031,00
Vakuutusarvioijat, autovahinko 13-1032,00
Vakuutuksenantajat 13-2053,00
Sisustussuunnittelijat 27-1025,00
Internistit, kenraali 29-1063,00
kultasepänliikkeet 51-9071,01
Työn tulostimet 51-5021,00
Tuomarit, tuomarit ja tuomarit 23-1023,00
Päiväkoti-opettajat, paitsi erityisopetus 25-2012,00
Maisema-arkkitehdit 17-1012,00
Lakimiehet 23-2092,00
Nurmikonhuollon johtajat 37-1012,01
asianajajat 23-1011,00
kirjastonhoitajat 25-4021,00
Lainaneuvojat 13-2071,00
Lainapäälliköt 13-2072,00
Veturinsinöörit 53-4011,00
koneistajia 51-4041,00
Johtamisen analyytikot 13-1111,00
Meri-arkkitehdit 17-2121,02
Merirahtitarkastajat 53-6051,03
Marine Engineers 17-2121,01
Markkinatutkimuksen analyytikot 19-3021,00
Markkinointipäälliköt 11-2021,00
Materiaalinsinöörit 17-2131,00
Materiaalitutkijat 19-2032,00
Matemaattisten luonnontieteiden opettajat, toissijainen 25-1022,00
Matemaattiset teknikot 15-2091,00
matemaatikot 15-2021,00
Mekaaniset piirtäjät 17-3013,00
Koneenrakennusteknikot 17-3027,00
Mekaaniset insinöörit 17-2141,00
Mekaaniset tarkastajat 51-9061,02
Lääketieteelliset ja kliiniset laboratorioteknikot 29-2011,00
Lääketieteen ja terveyspalvelujen johtajat 11-9111,00
Lääketieteen ja kansanterveyden sosiaalityöntekijät 21-1022,00
Lääketieteelliset tutkijat, paitsi epidemiologit 19-1042,00
Kokous- ja kongressisuunnittelijat 13-1121,00
Mielenterveys ja päihteiden väärinkäyttö Sosiaalityöntekijät 21-1023,00
Mielenterveysneuvojat 21-1014,00
Metallin valmistajat, rakennemetallituotteet 51-2041,01
mikrobiologit 19-1022,00
Lukiopettimet, paitsi erityis- ja ammatillinen koulutus 25-2022,00
Millwrights 49-9044,00
Kaivos- ja geologiset insinöörit, mukaan lukien kaivostoiminnan turvallisuusinsinöörit 17-2151,00
Liikkuvat raskaan kaluston mekaniikka, paitsi moottorit 49-3042,00
Mallivalmistajat, metalli- ja muovi 51-4061,00
Mallivalmistajat, puu 51-7031,00
Kunnan palontorjunta- ja ehkäisyvalvojat 33-1021,01
Musiikki-sovittajat ja orkesterit 27-2041,02
Musiikin johtajat 27-2041,01
Muusikot, instrumentaali 27-2042,02
Luonnontieteiden johtajat 11-9121,00
Verkkojärjestelmät ja tietoliikenneanalyytikot 15-1081,00
Ydininsinöörit 17-2161,00
Nukleaarilääketieteen teknikot 29-2033,00
Ydinvoimareaktorioperaattorit 51-8011,00
Taimitarha- ja kasvihuonepäälliköt 11-9011,01
Hoito-ohjaajat ja opettajat, Postsecondary 25-1072,00
Synnytyslääkärit ja gynekologit 29-1064,00
Työterveys- ja työturvallisuusasiantuntijat 29-9011,00
Työterapeutit 29-1122,00
Offset litografiset puristimet ja set-up-operaattorit 51-5023,02
Toiminnan tutkimusanalyytikot 15-2031,00
Optisten instrumenttien kokoonpanot 51-9083,02
Optikot, annostelu 29-2081,00
optikoiden 29-1041,00
Suu- ja leukakirurgit 29-1022,00
Oikomishoidot 29-1023,00
Maalarit ja kuvittajat 27-1013,01
Maalarit, rakentaminen ja kunnossapito 47-2141,00
Paralegalit ja lakimiesavustajat 23-2011,00
Puiston luonnontieteilijät 19-1031,03
Liitä työntekijät 51-5022,02
Kuvioiden valmistajat, metalli ja muovi 51-4062,00
Kuvioiden valmistajat, puu 51-7032,00
Lastenlääkärit, kenraali 29-1065,00
Öljyinsinöörit 17-2171,00
Öljynjalostamojen ja ohjauspaneelien operaattorit 51-8093,02
Tinapyörät ja viimeistelijät 51-9071,05
proviisorit 29-1051,00
Photoengravers 51-5022,03
Fysioterapeutit 29-1123,00
Lääkäriassistentit 29-1071,00
fyysikot 19-2012,00
Fysiikan opettajat, toissijainen 25-1054,00
Lentäjät, laiva 53-5021,03
Putkiasentajat 47-2152,01
Kasvitieteilijät 19-1013,01
Laastarit ja Stucco-vapaamuurarit 47-2161,00
Levy viimeistelijät 51-5022,11
Jalkaterapeutit 29-1081,00
Runoilijat ja sanoittajat 27-3043,01
Poliisin etsivät 33-3021,01
Valtiotieteen opettajat, jälkimmäinen 25-1065,00
Poliittiset tutkijat 19-3094,00
Postipäälliköt ja postipäälliköt 11-9131,00
Potters 51-9195,05
Virranjakajat ja lähettäjät 51-8012,00
Sähköntuotantolaitosten operaattorit, paitsi apulaitteiden käyttäjät 51-8013,01
Tarkkuuskuvio ja suulakepyörät, ei-rautametallit 51-9195,02
Esiopetuksen opettajat, paitsi erityisopetus 25-2011,00
Paineastian tarkastajat 13-1041,05
Yksityisen sektorin johtajat 11-1011,02
tuottajat 27-2012,01
Tuoteturvallisuusinsinöörit 17-2111,03
Ohjelmajohtajat 27-2012,03
Kiinteistö-, kiinteistö- ja yhteisöjärjestöjen johtajat 11-9141,00
Prosthodontists 29-1024,00
psykiatrit 29-1066,00
Psykologian opettajat, toissijainen 25-1066,00
Suhdetoiminnan asiantuntijat 27-3031,00
Julkisen liikenteen tarkastajat 53-6051,02
Ostoagentit ja ostajat, maataloustuotteet 13-1021,00
Ostoagentit, paitsi tukku-, vähittäis- ja maataloustuotteet 13-1023,00
Ostopäälliköt 11-3061,00
Säteilyterapeutit 29-1124,00
Radiologiset teknikot 29-2034,02
Radiologiset teknikot 29-2034,01
Rautatiehenkilöt ja pihapiirimiehet 53-4031,00
Rantapäälliköt 19-1031,02
Virkoterapeutit 29-1125,00
Ruoko- tai puhallinsoittimien korjaamot ja virittimet 49-9063,03
Jäähdytysmekaniikka 49-9021,02
Rekisteröityneet sairaanhoitajat 29-1111,00
Toimittajat ja kirjeenvaihtajat 27-3022,00
Myyntiedustajat, arvopaperit ja hyödykkeet 41-3031,01
Myyntiinsinöörit 41-9031,00
Myyntipäälliköt 11-2022,00
Skannerioperaattorit 51-5022,05
Kuvanveistäjät 27-1013,04
Yläasteen opettajat, paitsi erityis- ja ammatillinen koulutus 25-2031,00
Itsensä rikastuvan koulutuksen opettajat 25-3021,00
Palveluyksiköiden operaattorit, öljy, kaasu ja kaivostoiminta 47-5013,00
Aseta suunnittelijat 27-1027,01
Laivojen ja veneiden kapteenit 53-5021,01
Laivainsinöörit 53-5031,00
Signaalien ja ratojen kytkimien korjaamot 49-9097,00
Sosiaalisten ja yhteisöllisten palveluiden johtajat 11-9151,00
Sosiologian opettajat, Postsecondary 25-1067,00
Maaperän suojelijat 19-1031,01
Maaperätutkijat 19-1013,02
Erityisopettajat, lukio 25-2042,00
Erityisopettajat, esiopetus, lastentarha ja ala-aste 25-2041,00
Erityisopettajat, lukio 25-2043,00
Puhekielen patologit 29-1127,00
Asemien asentajat ja korjaamot, puhelin 49-2022,05
tilastotieteilijät 15-2041,00
kivityöhön 47-2022,00
Varastointi- ja jakelupäälliköt 11-3071,02
strippareita 51-5022,06
Päihdehuollon ja käyttäytymishäiriöiden neuvonantajat 21-1011,00
kirurgit 29-1067,00
Geodeettiset teknikot 17-3031,01
katsastajat 17-1022,00
Verotarkastajat, keräilijät ja verovälittäjät 13-2081,00
Tekniset johtajat / johtajat 27-2012,05
Tekniset kirjoittajat 27-3042,00
Työkalujen ja muottien valmistajat 51-4111,00
Liikenneteknikot 53-6041,00
Koulutus- ja kehityspäälliköt 11-3042,00
Koulutus- ja kehittämisasiantuntijat 13-1073,00
Muuntajakorjaamot 49-2092,04
Kuljetuspäälliköt 11-3071,01
Rahastonhoitajat, valvojat ja talousjohtaja 11-3031,01
Kaupunkisuunnittelijat 19-3051,00
eläinlääkärit 29-1131,00
Ammatillisen koulutuksen opettajat 25-1194,00
Ammatillisen koulutuksen opettajat, lukio 25-2023,00
Ammatillisen koulutuksen opettajat, lukio 25-2032,00
Hitsaaja-asentajat 51-4121,03
Wellhead-pumput 53-7073,00
Eläinlääkärit ja villieläinbiologit 19-1023,00